O projekte Kaviarenské debaty

Kaviarenské debaty sú unikátna debatná online platforma, v ktorej debaty prebiehajú písomnou formou na webe. Názov možno evokuje elitárske intelektuálne debaty v mestských kaviarňach, ale tak rozhodne pôsobiť nechceme a chceme byť rovnako dostupní aj fanúšikom krčiem, čomu budeme prispôsobovať témy.   

Chceme debatovať o veciach, ktoré sa dotýkajú ľudskej každodennosti, ale aj o veľkých spoločenských dilemách. Nepotrebujeme nachádzať veľké pravdy, cieľom je pre nás už samotná debata, ako konfrontácia protichodných argumentov, ktorá nám prináša intelektuálny pôžitok. Ďalším cieľom je nastolenie tém, o ktorých by sa malo v lepšej spoločnosti hovoriť a zatiaľ sa moc nehovorí.

Projekt Kaviarenské debaty má svojho predchodcu s priamočiarejším názvom Odborne.debatuj.sk, ktorý fungoval v rokoch 2011 až 2013. Prvotná inšpirácia však pochádza z Economist Debates, ktoré bežali dlhé roky na stránkach britského prestížneho Economistu. Samotné debatovanie má vo svete dlhú tradíciu a u nás sa o jeho rozvoj stará predovšetkým Slovenská debatná asociácia.

Pravidlá Kaviarenských debát:

Vždy debatujú dvaja hostia o dopredu zvolenej téze. Kým jeden z hostí tézu obhajuje, druhý jej oponuje. Snažíme sa vždy nájsť tézu vystihujúcu taký rozpor, ktorý je pre tému zásadný. Takýto formát debaty je pre diváka atraktívny, ale zároveň sa ním vystavujeme riziku podozrenia zjednodušovania a čierno-bieleho videnia sveta. Svet nie je čierno-biely samozrejme ani pre nás, a preto treba tézy Kaviarenských debát občas vnímať s nadhľadom. Treba mať stále na pamäti, že cieľom nie je nájsť pravdu alebo víťaza, ale kvalitne sa pohádať.  

Priebeh každej debaty je taký, že najskôr si môžete prečítať náš (kostrbatý) úvod do debaty, a potom nasledujú texty od hostí debaty. Tí môžu a nemusia na seba maximálne dvakrát zareagovať, čiže celkovo môže mať debata jedno, dve alebo tri kolá. Do debaty sa môžete zapojiť aj vy komentárom alebo hlasovaním za tézu.

Ak by ste nám chceli ponadávať aj osobnejšie než cez diskusiu pod debatou, môžete tak urobiť na tejto emailovej adrese: info[zavinac]kaviarenskedebaty.sk